Súhlas s cookies

Táto webová stránka používa cookies, ktoré pomáhajú webovej stránke fungovať a tiež sledovať vašu interakciu s našou webovou stránkou. Aby sme však zaistili čo najlepšiu používateľskú skúsenosť, povoľte konkrétne cookies v Nastaveniach a kliknite na Prijať.

Cookies
ENERGY MANIFEST Fórum 2022
EN

Spolupracujúce subjekty a noví členovia

InoBat Energy j.s.a.

InoBat Energy poskytuje na mieru šité komerčné riešenia pre využitie stacionárnych batériových úložísk v kombinácii s obnoviteľným zdrojom. Dizajn riešenia sa zameriava na viacero typov batériových systémov vybavených inteligentným riadiacim systémom, maximalizáciu budúceho ekonomického úžitku zákazníka s kalkuláciou peňažných tokov, výpočtu návratnosti vynaložených prostriedkov a optimálne fungovanie navrhovaného riešenia. V rámci svojho rozsahu služieb je schopný zákazníkom zabezpečiť batériové úložiská renomovaných výrobcov.

V oblasti výskumu a vývoja je cieľom uviesť na trh udržateľnú a skladovateľnú alternatívu k li-ionovým, oloveným a iným batériám využívajúcim vzácne kovy t.j. nasadenie ekologických batérií bez negatívnych vplyvov na životné prostredie. Projekt bol podporený Európskou úniou v rámci projektov IPCEI s implementáciou v rokoch 2022-2027.