Súhlas s cookies

Táto webová stránka používa cookies, ktoré pomáhajú webovej stránke fungovať a tiež sledovať vašu interakciu s našou webovou stránkou. Aby sme však zaistili čo najlepšiu používateľskú skúsenosť, povoľte konkrétne cookies v Nastaveniach a kliknite na Prijať.

Cookies
ENERGY MANIFEST Fórum 2022
EN

O Aliancii

Certifikácia

Medzinárodne uznávané hodnotenie a certifikácia klastrových organizácii sa stanovilo na základe iniciatívy Európskeho sekretariátu pre klastrové analýzy (The European Secretariat for Cluster Analysis - ESCA) pôsobiaceho pri Európskej komisii. Získanie certifikácie je podmienkou financovania zo zdrojov Európskej Únie.

Účelom certifikácie je zvýšenie kvality riadenia a prístupu k špecializovaným dátam v oblasti ich pôsobenia a štandardizácia kvality klastrových organizácií v Európe. Certifikát sa udeľuje na základe hodnotenie kvality riadenia na úrovniach bronzový, strieborný a zlatý.

Slovenská batériová aliancia získala v roku 2019 bronzový certifikát Cluster Management Excellence.

Slovenská batériová aliancia v roku 2021 získala ďalšie zlepšené hodnotenie klastra a bronzový certifikát s platnosťou do roku 2024.