Súhlas s cookies

Táto webová stránka používa cookies, ktoré pomáhajú webovej stránke fungovať a tiež sledovať vašu interakciu s našou webovou stránkou. Aby sme však zaistili čo najlepšiu používateľskú skúsenosť, povoľte konkrétne cookies v Nastaveniach a kliknite na Prijať.

Cookies
ENERGY MANIFEST Fórum 2022
EN

AKTIVITY

Národný deň bez dymu aj s batériami

8.9.2022 Bratislava. Slovenská batériová aliancia (SBaA) sa zúčastnila ako partner odborného podujatia pripraveného Hospodárskymi novinami pri príležitosti národného dňa bez dymu.

„Takéto podujatia o energetike a emisiách sú v tejto dobe mimoriadne užitočné, aby sa verejne diskutovalo v čom je naozaj problém a aké sú dostupné riešenia“ uviedol Marian Smik, zástupca Slovenskej batériovej aliancie v panelovej diskusii o elektromobilite a emisiách.

Účastníci panelových diskusií preberali skutočný stav v priemysle a dekarbonizácii, najväčších znečisťovateľov a producentov emisií najmä CO2 a podielu dopravy. Podiel na tvorbu emisií má aj letecká doprava , ktorá sa nerieši tak intenzívne ako osobná a nákladná automobilová doprava.

„Treba sa zamyslieť nad intenzitou výskumu batérií , lebo tie pre nové elektromobily budú nevyhnutné a požiadavky na ich výkonnosť sa budú rapídne zvyšovať. Taktiež dôležité je odstraňovať z batérií prvky a látky, ktoré môžu byť v budúcnosti nedostupné“ dodal v diskusii Marián Smik.