Súhlas s cookies

Táto webová stránka používa cookies, ktoré pomáhajú webovej stránke fungovať a tiež sledovať vašu interakciu s našou webovou stránkou. Aby sme však zaistili čo najlepšiu používateľskú skúsenosť, povoľte konkrétne cookies v Nastaveniach a kliknite na Prijať.

Cookies
ENERGY MANIFEST Fórum 2022
EN

AKTIVITY

Raňajky Slovenskej batériovej aliancie s Karolom Galekom

9.marca 2022 Bratislava. Už štvrtý krát sa členovia a pozvaní hostia stretli s významnými hosťami na spoločných raňajkách a diskusii o aktuálnych témach batériového priemyslu.

Aktuálnym hosťom bol štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR RNDr. Karol Galek, MSc., ktorý predstavil prípravu novej legislatívy v energetiky, ktorú považuje za prelomovú: „Batérie zohrajú nezastupiteľnú úlohu v najbližšom období a myslíme na to aj v novej legislatíve, ktorá sa pripravuje“ uviedol.

Pripravovaná nová právna úprava zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a zákona č. 309/2009 Z. z. o  podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej okrem nových pojmov ako je agregátor, agregácia, energetické spoločenstvo, uskladňovanie energie, zavádza uvoľnenie trhu s elektrinou a jeho nové podmienky. Po ukončení vyhodnocovania pripomienok Ministerstvom hospodárstva SR bude nová právna úprava predložená na Vládu SR pravdepodobne už v apríli.

Predseda Slovenskej batériovej aliancie p. Ing. Marián Smik skonštatoval: „Naša aliancia podporuje aktivity najmä slovenských podnikateľov, výskumného  a akademického sektora pri inovatívnych riešeniach pre batériový priemysel , ale naozaj vhodná by bola ďalšia podpora zo strany štátu aj vrátane novej legislatívy“.   

Zaujímavou témou, ktorej sa diskutujúci dotkli bola téma recyklácie a druhého života batéria, na ktorý je zameraný aj jeden z projektov IPCEI člena SBaA, ako aj  prepájanie spolupráce technických univerzít s podnikateľmi vrátane prípravy špecializovaného  vzdelávania v spolupráci s Európskou batériovou alianciou.

V tejto súvislosti Ing. Jozef Matušov zo Žilinskej univerzity poznamenal: „Problém nezáujmu o technické vedy sa nám vynára už na základných školách a rozvoju batériového priemyslu by určite pomohol systematický dlhodobý celoslovenský program podpory technických profesií“.

Zástupkyňa Slovenskej akadémie vied RNDr. Eva Majková DSc. sa dotkla témy budovania Národného batériového centra: „Postupne sa z regionálnej myšlienky batériového centra kreuje podľa potrieb trhu Národné centrum celospoločenského významu avšak by bola vhodná podpora vládnej politiky tejto témy.“

Ministerstvo hospodárstva SR si vie predstaviť  priestor na podporu tejto témy  v rámci pripravovanej revízie Integrovaného národného energetického a klimatického plánu.

Na tému pomoci a spolupráce Slovenskej batériovej aliancie s Ministerstvom hospodárstva SR p.Galek uviedol: „Prínosné sú podnety z trhu, ak to vieme zastrešiť jedným subjektom je to vzácne.„

Ďalšie diskusné podujatie Slovenská batériová aliancia plánuje na mesiac apríl k téme aktuálnej podpory z Plánu obnovy a odolnosti SR.