Súhlas s cookies

Táto webová stránka používa cookies, ktoré pomáhajú webovej stránke fungovať a tiež sledovať vašu interakciu s našou webovou stránkou. Aby sme však zaistili čo najlepšiu používateľskú skúsenosť, povoľte konkrétne cookies v Nastaveniach a kliknite na Prijať.

Cookies
ENERGY MANIFEST Fórum 2022
EN

AKTIVITY

SBaA sa stane členom Flow Batteries Europe

31.marca 2022 Bratislava. Slovenská batériová aliancia požiadala o členstvo v ďalšej významnej medzinárodnej organizácii so zameraním na budovanie batériového ekosystému a najmä odbornú podporu vývoja batériových systémov.

Prednosťou tejto organizácie, združujúcej najvýznamnejších európskych hráčov v oblasti podpory a budovania batériového priemyslu, je aj cielená legislatívna a právna podporu produkcie batérii na európskej úrovni a pomoc s definovaním R&D priorít. 

Flow Batteries Europe sa zameriava na vytváranie a posilňovanie sieťovania medzi kľúčovými zainteresovanými stranami v batériovom priemysle najmä v celej EÚ. Jej víziou je akcelerovať dekarbonizáciu v európskych krajinách a globálne zvýšiť rozvoj energy storage a riešenia pre flexibilitu cez produkciu batérii.

Členstvom SBaA v tejto organizácií sa posilní jej postavenie a najmä zvýši význam aj na poli tvorby európskej legislatívy týkajúcej sa batériovej produkcie a uskladňovania energií. Zástupcom SBaA v orgánom Flow Batteries Europe bude Ing. Marián Smik, predseda SBaA.