Súhlas s cookies

Táto webová stránka používa cookies, ktoré pomáhajú webovej stránke fungovať a tiež sledovať vašu interakciu s našou webovou stránkou. Aby sme však zaistili čo najlepšiu používateľskú skúsenosť, povoľte konkrétne cookies v Nastaveniach a kliknite na Prijať.

Cookies
ENERGY MANIFEST Fórum 2022
EN

AKTIVITY

Akú má perspektívu batériový priemysel na Slovensku a čo treba urobiť pre progres?

V súčasnosti viac ako 35 percent z ceny elektromobilu tvorí cena batérie. Tlak na vyššiu efektivitu a cenovú dostupnosť batérií a potenciál automotive segmentu vytvárajú lukratívny priestor pre batériový priemysel aj na Slovensku.

Na Slovensku sa v roku 2019 vyrobilo viac ako 1 milión automobilov, pričom podiel výroby elektromobilov sa medziročne zvyšuje. Percentuálny podiel slovenskej výroby elektromobilov sa zatiaľ nepribližuje k svetovému, ale rast sa očakáva najmä po roku 2024, keď sa ku koncernom PSA a Volkswagen pridá aj KIA.

Do roku 2030 bude potrebných až 67 gigawatov pre batérie na stabilizáciu sietí v Európskej únii a preto je nevyhnutná podpora batérií. Podpora energetických úložísk je aj súčasťou opatrení European Green Deal, ktorými smeruje únia ku karbónovej neutralite do roku 2050.

„Slovenský priemysel, veda aj výskum majú pred sebou výnimočnú príležitosť v tom, ako sa môžu zapojiť do európskeho batériového ekosystému,“ upozorňuje Marián Smik, predseda Slovenskej batériovej aliancie (SBaA). Pre využitie týchto lukratívnych príležitostí členovia SBaA podporujú budovanie slovenského komplexného hodnotového reťazca podnikov. Podpora sa netýka len automobilového priemyslu, ale aj dopravy a priemyslu komplexne.

Ako súčasť dlhodobých aktivít uskutočnila batériová aliancia dotazníkový prieskum medzi svojimi členmi, ktorý mapuje súčasné a pripravované projekty pre výskum, vývoj, či podporu produkcie batérií a načrtáva perspektívu v najbližších rokoch. SBaA v súčasnosti združuje členov s ročným obratom spolu cca 4,1 miliárd eur, výskumné centrá a slovenské technické univerzity. Štúdia pod názvom Perspektíva a vízia batériového priemyslu na Slovensku je určená štátnym inštitúciám a analytickým útvarom, ako podnet k rozhodovaniu o reformách.

Víziou pre slovenský batériový priemysel je nepochybne produkcia batérií pre elektromobily, výstavba gigafabriky na výrobu batériových článkov s kapacitou 10 gigawathpdín, ale aj nákup a inštalácia veľkých energetických úložísk pre podporu stability siete, masívny nákup elektrobusov pre mestá a obce na zníženie CO2, vybudovanie špičkových výskumných centier a vedeckých laboratórií, projekty pre posilnenie druhotného využívania a recyklácie batérií.*

„Štúdia sa opiera o transparentnú argumentáciu a jej cieľom je inšpirovať lídrov krajiny. Batériový priemysel má potenciál posunúť našu krajinu v tomto storočí, takže naším zámerom je predstaviť jeho potenciál a význam,“ uzatvára Marián Smik. Medzi prvými bola štúdia predstavená Ministerstvu financií SR a následne rezortu hospodárstva ako aj rezortu  investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie.

Vývoj a výroba batérií sú nielen pre Slovensko, ale aj pre Európu v kontexte prechodu na čistú energiu a znižovanie emisií, strategickou nevyhnutnosťou a kľúčovým prvkom konkurencieschopnosti automobilového odvetvia.

*Štúdiu Perspektíva a vízia batériového priemyslu na Slovensku je možné získať na základe žiadosti na emailovej adrese: sbaa@sbaa.sk.