Súhlas s cookies

Táto webová stránka používa cookies, ktoré pomáhajú webovej stránke fungovať a tiež sledovať vašu interakciu s našou webovou stránkou. Aby sme však zaistili čo najlepšiu používateľskú skúsenosť, povoľte konkrétne cookies v Nastaveniach a kliknite na Prijať.

Cookies
ENERGY MANIFEST Fórum 2022
EN

AKTIVITY

Slovenská batériová aliancia v roku 2020

Plánujeme aktívne sa zapájať do všetkých iniciatív podporujúcich rozvoj batériového priemyslu, ako aj plnenie záverov z konferencie Energy Manifest, ktorá sa konala v novembri 2019 v Bratislave.

Rok 2020 bude pre európsky batériový priemysel náročný a plný nových výziev a príležitostí, ktoré naštartoval uplynulý rok. Do týchto výziev sa SBaA bude snažiť zapojiť a využiť všetky vhodné príležitosti pre svojich členoch.

Francúzsko ako iniciátor spustilo podporu prvých IPCEI projektov zameraných na podporu batériového priemyslu a nasleduje ho v tomto roku Nemecko. Opäť, ale oveľa intenzívnejšie bude diskutovanou témou vplyv nárastu dopytu po elektromobiloch na batériový priemysel, ktorý nie je predpovedateľný, iba jednoznačne plný viacerých výziev. Nové vedenie Európskej komisie pripravuje smernice o batériovom dizajne a povinných požiadavkách na „európske“ batérie.

Európska komisia zverejnila významný dokument vyzdvihujúci dôležitosť batérií pre prechod na zelenú obehovú ekonomiku, tzv. European Green Deal. Európska batériová aliancia (EBA) spustila iniciatívu BIP – Business Investment Platform pre lepšie budovanie a akceleráciu transakcií medzi investormi a producentmi.

Ministerstvo hospodárstva SR spustilo výzvu na poskytovanie dotácií na nákup elektromobilov v hodnote 6 miliónov eur s enormným záujmom a v podpore plánuje pokračovať. Už aj na slovenský trh sa dostávajú použité batérie z elektromobilov, čo je výzvou pre odpadový priemysel.

SBaA plánuje aktívne sa zapájať najmä do prípravy a tvorby všetkých relevantných strategických dokumentov a zabezpečovať podporu činnosti klastra zapájaním sa do dostupných projektov nielen zo slovenských zdrojov, ale aj z príležitostí, ktoré poskytuje napríklad Horizon2020 alebo EBA.

Spoluprácu plánujeme rozšíriť na základe uzatvorenia memoranda o spolupráci s Priemyselným inovačným klastrom a nové témy batériového ekosystému budú opäť prezentované na ďalšej konferencii Energy Manifest v druhej polovici roka 2020.

Pre viac informácií nás kontaktujte cez e-mail: sbaa@sbaa.sk.