Súhlas s cookies

Táto webová stránka používa cookies, ktoré pomáhajú webovej stránke fungovať a tiež sledovať vašu interakciu s našou webovou stránkou. Aby sme však zaistili čo najlepšiu používateľskú skúsenosť, povoľte konkrétne cookies v Nastaveniach a kliknite na Prijať.

Cookies
ENERGY MANIFEST Fórum 2022
EN

Slovenská
batériová
aliancia

SBaA je nezávislé záujmové združenie právnických osôb a pôsobí ako priemyselný klaster. Je výkonnou platformou pre spoluprácu medzi verejným a súkromným sektorom, inovátormi, akademickou obcou a finančnými inštitúciami s cieľom podieľať sa na hodnotovom batériovom reťazci v Európe. 

Vznikla v roku 2019 a získala bronzový certifikát kvality riadenia udeľovaný Európskym sekretariátom pre klastrové analýzy, je členom Európskej batériovej aliancie.

SBaA sa zúčastní maďarského týždňa batérií

Bratislava 8.7.2024. Slovenská Batériová Aliancia sa zúčastní maďarského týždňa batérií, ktorý sa uskutoční 6. - 8.novembra 2024 v budapeštianskom Hungexpe. Potvrdila to Doc. RNDr. Andrea Straková – Fedorková, PhD., predsedníčka Slovenskej Batériovej Aliancie.

pokračovať

O Aliancii

Záujmové združenie právnických osôb

Ako jediný slovenský klaster SBaA pracuje v oblasti stratégie, legislatívy a komunikácie s cieľom vytvoriť komplexný batériový reťazec na Slovensku.

Aktivity

Pre rozvoj batériového priemyslu

Batériový ekosystém

Hodnotový reťazec batérií

Každý článok hodnotového reťazca batérií, zahŕňajúci ťažbu, získavanie a spracovanie surovín, materiálov pre batérie, výrobu batériových článkov, systémov batérií, ako aj opätovné použitie (second life) a recykláciu batérií bude mimoriadne dôležitý a závislý od spolupráce s ostatnými článkami.

Kontakt

Slovenská batériová aliancia

Záujmové združenie právnických osôb a priemyselný klaster

Tomášikova 30
821 01 Bratislava
Slovenská republika
Email: sbaa@sbaa.sk
Tel.č: +421 907 734 251

Kontaktná osoba pre aktivity Slovenskej batériovej aliancie:
doc. RNDr. Andrea Straková Fedorková, PhD. , predseda
Email: predseda@sbaa.sk

Kontaktná osoba pre projekt „Rozvoj Slovenskej batériovej aliancie“:
JUDr. Svetlana Gavorová, výkonná riaditeľka
Email: sbaa@sbaa.sk