ENERGY MANIFEST Fórum 2022
EN

AKTIVITY

Súťaž Batérka nápadov má svojich víťazov

21.6.2022 Bratislava. Slovenská batériová aliancia (SBaA) vyhodnotila dlhodobú odbornú súťaž Batérka nápadov. Celkovo bolo zapojených 19 študentov a doktorandov zo slovenských univerzít. Odborná komisia zložená zo zástupcov členov SBaA vrátane univerzít mala ťažkú úlohu vyhodnotiť najlepšie práce, ktoré boli zamerane na inovatívne prvky v oblasti chémie batériek, merania, testovania, výroby a aplikácii batérii a batériových úložisk. V kategórii inžinierskych prac sú víťazmi Koutsou Georgios a Xhibo Finesa so spoločným projektom “Data mining and application of EIS for real time state of health estimation in Li-ion batteries”. V kategórii doktorandských prác sú víťazmi Martin Baťa a Michal Minárik so spoločným projektom “Battery pack system design”.

Gratulujeme víťazom a všetkým, ktorí sa zúčastnili. Cieľom SBaA je spájať univerzitný a priemyselno-výskumný sektor. Verím, že sa nám to podarilo aj práve projektom Baterka nápadov.

Súhlas s cookies

Táto webová stránka používa cookies, ktoré pomáhajú webovej stránke fungovať a tiež sledovať vašu interakciu s našou webovou stránkou. Aby sme však zaistili čo najlepšiu používateľskú skúsenosť, povoľte konkrétne cookies v Nastaveniach a kliknite na Prijať.

Cookies