Súhlas s cookies

Táto webová stránka používa cookies, ktoré pomáhajú webovej stránke fungovať a tiež sledovať vašu interakciu s našou webovou stránkou. Aby sme však zaistili čo najlepšiu používateľskú skúsenosť, povoľte konkrétne cookies v Nastaveniach a kliknite na Prijať.

Cookies
ENERGY MANIFEST Fórum 2022
EN

AKTIVITY

Súťaž Batérka nápadov má svojich víťazov

21.6.2022 Bratislava. Slovenská batériová aliancia (SBaA) vyhodnotila dlhodobú odbornú súťaž Batérka nápadov. Celkovo bolo zapojených 19 študentov a doktorandov zo slovenských univerzít. Odborná komisia zložená zo zástupcov členov SBaA vrátane univerzít mala ťažkú úlohu vyhodnotiť najlepšie práce, ktoré boli zamerane na inovatívne prvky v oblasti chémie batériek, merania, testovania, výroby a aplikácii batérii a batériových úložisk. V kategórii inžinierskych prac sú víťazmi Koutsou Georgios a Xhibo Finesa so spoločným projektom “Data mining and application of EIS for real time state of health estimation in Li-ion batteries”. V kategórii doktorandských prác sú víťazmi Martin Baťa a Michal Minárik so spoločným projektom “Battery pack system design”.

Gratulujeme víťazom a všetkým, ktorí sa zúčastnili. Cieľom SBaA je spájať univerzitný a priemyselno-výskumný sektor. Verím, že sa nám to podarilo aj práve projektom Baterka nápadov.