Súhlas s cookies

Táto webová stránka používa cookies, ktoré pomáhajú webovej stránke fungovať a tiež sledovať vašu interakciu s našou webovou stránkou. Aby sme však zaistili čo najlepšiu používateľskú skúsenosť, povoľte konkrétne cookies v Nastaveniach a kliknite na Prijať.

Cookies
ENERGY MANIFEST Fórum 2022
EN

O Aliancii

Poslanie

Slovenská batériová aliancia (SBaA) je nezávislé záujmové združenie právnických osôb a pôsobí ako priemyselný klaster.

Ako jediný slovenský klaster SBaA pracuje v oblasti stratégie, legislatívy a komunikácie s cieľom vytvoriť komplexný batériový reťazec na Slovensku. Je výkonnou platformou pre spoluprácu medzi verejným a súkromným sektorom, inovátormi, akademickou obcou a finančnými inštitúciami s cieľom podieľať sa na hodnotovom batériovom reťazci v Európe.

Základ združenia a spolupráce vznikol spoločným vyhlásením po inauguračnom stretnutí Slovenskej batériovej aliancie 5. októbra 2018.

V ďalšom kroku sa vybraní signatári rozhodli založiť záujmové združenie právnických osôb ako priemyselný klaster. Priemyselný klaster je definovaný ako geograficky blízka skupina vzájomne prepojených firiem a súvisiacich inštitúcií v konkrétnom odbore, prepojených spoločnými rysmi a komplementaritami. V ostatných rokoch sú klastre s podporou Európskej únie vnímané ako významné subjekty, ktoré vedia naštartovať a významne podporiť inovačný potenciál svojich členov.

Slovenská batériová aliancia bola založená 20. júna 2019 a registrovaná ako záujmové združenie právnických osôb 6. augusta 2019.

Hlavným cieľom SBaA je zabezpečiť podporu pre dlhodobú konkurencieschopnosť, spájanie a mobilizovanie zdrojov členov, aby sa na Slovensku etabloval inovatívny a konkurencieschopný batériový ekosystém a prostredníctvom aktivít zvýšiť povedomie o význame tohto ekosystému v priemysle.

Osobitným cieľom je zabezpečovať podporu slovenskej batériovej produkcie a budovanie kompletného batériového reťazca na Slovensku od ťažby vstupných surovín až po regeneráciu alebo recykláciu.