Súhlas s cookies

Táto webová stránka používa cookies, ktoré pomáhajú webovej stránke fungovať a tiež sledovať vašu interakciu s našou webovou stránkou. Aby sme však zaistili čo najlepšiu používateľskú skúsenosť, povoľte konkrétne cookies v Nastaveniach a kliknite na Prijať.

Cookies
ENERGY MANIFEST Fórum 2022
EN

Spolupracujúce subjekty a noví členovia

Veolia – svetový líder ekologickej transformácie

Skupina Veolia Energia Slovensko patrí medzi najväčších výrobcov a dodávateľov tepla na Slovensku. Prevádzkuje systémy diaľkového vykurovania a dodáva teplo v 25 mestách naprieč celým Slovenskom. Zároveň je popredný výrobca elektrickej energie vysokoúčinnou technológiou kombinovanej výroby elektriny a tepla na báze nízkoemisného paliva zemný plyn a obnoviteľných zdrojov energie a poskytuje podporné služby potrebné na vyvažovanie elektrickej sústavy.

Ďalší pilier jej podnikania je poskytovanie služieb energetického manažmentu vrátane služieb pre takmer 90 priemyselných klientov. Medzi hlavných zákazníkov skupiny patria domácnosti, obce a mestá, priemyselní klienti, školy, nemocnice, úrady atď.

Na celom svete sa Veolia podieľa na ochrane životného prostredia, usiluje sa o udržateľný rozvoj pri efektívnom hospodárení s prírodnými zdrojmi, zúčastňuje sa na boji proti zmene klímy a znečisťovaniu životného prostredia, dbá o zachovanie biodiverzity a zlepšovanie zdravia a kvality života obyvateľstva. Cieľom jej podnikania je energetická účinnosť. Inovatívne riešenia podporujú trvalo udržateľný rozvoj miest a podnikania.

Pre skupinu Veolia Energia Slovensko je prioritou udržateľný rozvoj a ochrana životného prostredia, preto dlhodobo investuje do ekologizácie svojich prevádzok a neprestajne znižuje emisie TZL, oxidov síry a dusíka, ako aj emisie CO2.