Súhlas s cookies

Táto webová stránka používa cookies, ktoré pomáhajú webovej stránke fungovať a tiež sledovať vašu interakciu s našou webovou stránkou. Aby sme však zaistili čo najlepšiu používateľskú skúsenosť, povoľte konkrétne cookies v Nastaveniach a kliknite na Prijať.

Cookies
ENERGY MANIFEST Fórum 2022
EN

Spolupracujúce subjekty a noví členovia

Panterra Advisory s.r.o.

Panterra Advisory s.r.o. je poradenská a konzultačná spoločnosť v oblasti exportu a medzinárodného obchodu. Pre úspech je kľúčové disponovať overenými informáciami v správny čas. Na požiadanie klientov overujeme aktuálne právne prostredie v požadovanom teritóriu a prostredníctvom našich zahraničných partnerov poskytujeme potrebné služby priamo vo vybranom štáte.

Volíme individuálny prístup a pre našich klientov zabezpečujeme komplexné poradenstvo v medzinárodných otázkach, služby v právnych a legislatívnych záležitostiach, služby v oblasti nastavenia finančných nástrojov zahraničného obchodu pre finančné operácie v súvislosti s exportom a služby v Public Relations aktivitách a proexportnej prezentácií. Najmä prezentácia produktu, osobitne inovatívneho produktu v energetike, ktorý plánuje klient umiestniť na zahraničný trh je mimoriadne dôležitá a uľahčuje jeho predaj. V rámci finančného poradenstva poskytujeme aj poradenstvo pre financovanie tovarov a služieb z verejných zdrojov na Slovensku. Viac informácii najdete na www.panterra.sk