Súhlas s cookies

Táto webová stránka používa cookies, ktoré pomáhajú webovej stránke fungovať a tiež sledovať vašu interakciu s našou webovou stránkou. Aby sme však zaistili čo najlepšiu používateľskú skúsenosť, povoľte konkrétne cookies v Nastaveniach a kliknite na Prijať.

Cookies
ENERGY MANIFEST Fórum 2022
EN

Spolupracujúce subjekty a noví členovia

sféra, a.s. 

Spoločnosť sféra, a.s., je slovenský dodávateľ IT riešení, stabilný a spoľahlivý partner. Už 30 rokov pomáha klientom uspieť v sektore energetiky, podieľa sa na digitálnej revolúcii v priemysle a odkrýva nové možnosti v železničnej doprave.

Vývojový tím spoločnosti stojí za softvérovými produktmi XMtrade® a XMatik®. Pri pôsobení v energetike ich využívajú slovenský a ukrajinský organizátor trhu s elektrinou, prevádzkovatelia prenosovej a distribučných sústav, obchodníci a dodávatelia elektriny a plynu, priemyselné podniky a železničné spoločnosti.

Spoločnosť sféra, a.s., disponuje jedinečnými, dlhoročnými skúsenosťami z budovania systému zúčtovania odchýlok elektriny, obchodnej platformy pre denný a vnútrodenný trh s elektrinou, centrálneho dátového skladu meraní a výmeny dát na trhu s energiami. Zapája sa už v procese návrhu legislatívy, aby prijaté zmeny boli v prospech všetkých účastníkov trhu. Aj preto je členom viacerých asociácií a združení.

Rozvoj energetiky a konštruktívnu debatu o jej smerovaní podporuje prevádzkou platformy ENERGOKLUB® a organizovaním konferencie ENERGOFÓRUM®. Je spoluautorom portálu a databázy legislativnepovinnosti.sk pre podnikateľov v energetike.