Súhlas s cookies

Táto webová stránka používa cookies, ktoré pomáhajú webovej stránke fungovať a tiež sledovať vašu interakciu s našou webovou stránkou. Aby sme však zaistili čo najlepšiu používateľskú skúsenosť, povoľte konkrétne cookies v Nastaveniach a kliknite na Prijať.

Cookies
ENERGY MANIFEST Fórum 2022
SK

Batériový ekosystém

Zelená energia

Z dôvodu prechodu na zelenú energiu narastá dopyt po batériách v celosvetovom meradle. Daný trend má za následok posilňovanie strategického významu trhu s batériami na celosvetovej úrovni.

Takmer 55 percent spotrebovanej elektriny v Európskej únii v roku 2030 bude pochádzať z obnoviteľných zdrojov, pričom v súčasnosti je to 29 percent. Podiel elektriny z obnoviteľných zdrojov na celkovej spotrebe bude kontinuálne rásť a predpokladá sa, že v roku 2050 bude až 80 percent.

Inštalovaná svetová kapacita batérií na uskladnenie energie v roku 2040 sa odhaduje na úrovni 924 gigawattov. Na porovnanie – 924 gigawattov predstavuje viac ako 100-násobok súčasnej inštalovanej kapacity na výrobu elektrickej energie na Slovensku.