Súhlas s cookies

Táto webová stránka používa cookies, ktoré pomáhajú webovej stránke fungovať a tiež sledovať vašu interakciu s našou webovou stránkou. Aby sme však zaistili čo najlepšiu používateľskú skúsenosť, povoľte konkrétne cookies v Nastaveniach a kliknite na Prijať.

Cookies
ENERGY MANIFEST Fórum 2022
SK

ACTIVITY

Pozvanie na konferenciu Energy Manifest 5.novembra 2019, Bratislava - Stará Tržnica

Dňa 5.novembra 2019 sa bude konať v Bratislave, v Starej Tržnici, medzinárodná konferencia Energy Manifest, ktorej organizátorom je Slovenská batériová aliancia v spolupráci s partnermi podujatia InoBat, Matador, A.En Slovensko, MSM Holding a ďalšími.

Práve uvedené medzinárodné podujatie bude prvou odbornou platformou SBaA pre výmenu informácií a otvorenie aktuálnych tém v dvoch základných oblastiach Elektromobilita a po prvý raz Batériové úložiská energie (Energy Storage). Účasť už potvrdili nielen významní domáci aktéri v týchto oblastiach, ale aj zaujímaví zahraniční speakri, ako sú zástupcovia The European Association for Storage of Energy, zástupcovia Poľskej asociácie pre alternatívne palivá, zástupca Európskej investičnej banky Vazil Hudák a zástupcovia Európskej komisie.

Na konferencii sa očakáva viac ako 300 účastníkov z viacerých európskych štátov a Slovenska, najmä odborníkov v uvedených oblastiach, zástupcov vedeckých organizácii a zástupcov významných slovenských podnikateľov. Podrobnosti o konferencii sú priebežne zverejňované na webstránke www.energymanifest.com.