Súhlas s cookies

Táto webová stránka používa cookies, ktoré pomáhajú webovej stránke fungovať a tiež sledovať vašu interakciu s našou webovou stránkou. Aby sme však zaistili čo najlepšiu používateľskú skúsenosť, povoľte konkrétne cookies v Nastaveniach a kliknite na Prijať.

Cookies
ENERGY MANIFEST Fórum 2022
SK

Batériový ekosystém

Elektromobilita

V súčasnosti sú na cestách na celom svete 4 milióny elektrických vozidiel, pričom sa predpokladá nárast počtu na 50 až 200 miliónov do roku 2028. V roku 2040 počet elektromobilov stúpne až na 900 miliónov.

V roku 2017 predstavovali elektromobily menej ako 2 percentá nových registrovaných áut vo vybratých krajinách sveta. Vo Švédsku však dosahuje podiel nových elektromobilov 6,3 percenta a  v nbsp;Nórsku dokonca 39,2 percenta ročne. Samotné batérie predstavujú 40 percent hodnoty automobilu. S rastom masovej výroby sa očakáva, že ceny batériových sústav klesnú v priebehu nasledujúcej dekády najmenej o 50 percent.

V rokoch 2010 až 2016 klesli náklady na lítiové batérie o 73 percent. Ak by súčasné náklady klesli o viac ako polovicu, viedlo by to k cene menej ako 150 USD/kilowatthodina v závislosti od chemizácie batérie. Ak by sa znížila výrobná cena batérie, malo by to za následok zníženie ceny elektromobilov, ktorá by sa priblížila k cene automobilov so štandardným pohonom.

Nové trendy v automotive a ich uplatňovanie súvisia s podporou štátu, dostupnou infraštruktúrou, príležitosťami na kvalitný výskum a vývoj, so zavádzaním nových metód do výroby, najmä do automatizácie, a s motiváciou potenciálnych zákazníkov.

Slovensko ako svetový líder v produkcii počtu automobilov na obyvateľa si uvedomuje nevyhnutnosť ísť s trendom. Ide o dlhodobú konkurencieschopnosť a rozvoj pracovného trhu. V roku 2018 bolo na Slovensku vyrobených 198 vozidiel na tisíc obyvateľov. Automotive mal 13-percentný podiel v slovenskom priemysle, tvoril 35 percent priemyselného exportu a predstavoval viac ako 154 000 ľudí pracujúcich v tomto odvetví.

Od roku 2017 enormne vzrástol odbyt a výroba áut na alternatívne pohony, najmä elektrinu, čím sa stáva téma batérií vysoko aktuálna, rovnako ako bezemisné systémy vodíkového pohonu. Ak chce Slovensko zostať pre automobilový priemysel konkurencieschopným a vhodným partnerom, musí rýchlo reagovať.