Súhlas s cookies

Táto webová stránka používa cookies, ktoré pomáhajú webovej stránke fungovať a tiež sledovať vašu interakciu s našou webovou stránkou. Aby sme však zaistili čo najlepšiu používateľskú skúsenosť, povoľte konkrétne cookies v Nastaveniach a kliknite na Prijať.

Cookies
ENERGY MANIFEST Fórum 2022
SK

ACTIVITY

Vznikla Slovenská batériová aliancia

Bratislava 20. júna 2019 – Zakladateľskú zmluvu záujmového združenia právnických osôb Slovenská batériová aliancia (SBaA) podpísalo deväť subjektov. Slovensko tým deklarovalo ambície pre rozvoj konkurencieschopného batériového ekosystému od výskumu, výroby až po recykláciu.

Hodnota trhu s batériami podľa odhadov odborníkov bude od roku 2025 predstavovať 250 miliárd eur a bude rýchlo rásť. Batérie budú nevyhnutným tovarom pre každú ekonomiku a ich výroba v Európe je nevyhnutná na pokrytie enormne rastúceho dopytu a zníženie závislosti od mimoeurópskej produkcie.

Strategický akčný plán Európskej únie z roku 2018 zahŕňa opatrenia týkajúce sa prístupu k surovinám, výskumu a inovácií, zručností a regulačného rámca. Cieľom je zabezpečiť, aby batérie uvedené na trh boli nielen konkurencieschopné, kvalitné a bezpečné, ale aj udržateľné a recyklovateľné. Slovensko ako svetový líder v produkcii počtu automobilov na obyvateľa si uvedomuje nevyhnutnosť ísť s trendom, posilniť konkurencieschopnosť a rozvoj pracovného trhu.

Slovenská batériová aliancia je výkonnou platformou pre spoluprácu medzi verejným a súkromným sektorom, inovátormi, akademickou obcou a finančnými inštitúciami s cieľom reálne sa podieľať na hodnotovom batériovom reťazci v Európe. „SBaA bude pôsobiť ako odborný klaster a partner pre verejný a súkromný sektor i odbornú verejnosť v oblasti budovania a podpory inovatívneho batériového ekosystému na Slovensku,“ uviedol Marian Smik, predseda SBaA.

„Vítam ďalší krok vo vývoji Slovenskej batériovej aliancie, ktorú sme spoločne s Európskou komisiou iniciovali v októbri 2018 aj na Slovensku. Dnes sa založením nového priemyselného klastra posúvane krok ďalej k inštitucionalizácii potrebnej na účasť na projektoch a žiadostiach o financovanie – cieľom klastra je tak reálne sa podieľať na hodnotovom reťazci produkcie batérií v Európe,“ uviedol viceprezident Európskej investičnej banky Vazil Hudák.

„Ako viceprezident Európskej investičnej banky a bývalý minister hospodárstva SR podporujem každú dobrú iniciatívu, ktorá dokazuje, že Slovensko môže byť motorom Dunajského inovačného regiónu. Úloha EIB môže byť pre tento proces veľmi dôležitá – ako banka Európskej únie nielen financujeme, ale aj poskytujeme poradenstvo a expertízu pri príprave projektov. Prvou novodobou lastovičkou je financovanie švédskeho Northvoltu a pevne verím, že slovenský InoBat bude prvou signifikantnou investíciou Dunajského inovačného regiónu.“

„Ak chceme, aby sa v Európe naďalej vyrábali tie najlepšie a najmodernejšie autá, musíme zárodky tohto nového odvetvia strategického významu rozvinúť do plnej životaschopnosti. Slovensko ako svetový líder vo výrobe automobilov na obyvateľa pri tom nesmie chýbať. Je to o dlhodobej konkurencieschopnosti a o ďalších pracovných miestach,“ povedal podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič, ktorý inicioval vznik Európskej batériovej aliancie a dal aj prvotný impulz na vznik SBaA. Ako doplnil, „Európska únia si nemôže dovoliť závislosť od ázijských trhov, ktoré už pochopili kľúčový význam batérií. Som preto rád, že vďaka zásadným krokom pod strechou Európskej batériovej aliancie sa nám formuje už štvrté konzorcium pozostávajúce z viacerých členských štátov a viacerých firiem. Verím, že aj slovenskí hráči budú hrať prvú ligu.“

„Vzhľadom na zvyšujúci sa podiel automatizácie a robotizácie v priemysle je nevyhnutné hľadať inovatívne a zároveň čisté, bezemisné a bezpečné technológie. Veríme, že práve novovznikajúca SBaA aktívnou účasťou podporí tento proces,“ dopĺňa spoluzakladateľ Stanislav Kmeť, rektor Technickej univerzity v Košiciach.

Medzi priority SBaA patrí podpora výskumno-vývojových projektov a uplatňovanie inovácií v oblasti elektromobility, uskladňovania energie a vodíkových systémov. Plánuje iniciovať odborné štúdie v oblasti batériového ekosystému v spolupráci s univerzitami, školami a expertnými tímami. „Sme otvorení každej spolupráci v oblasti výskumu a vývoja,“ vysvetľuje Marian Smik.