Súhlas s cookies

Táto webová stránka používa cookies, ktoré pomáhajú webovej stránke fungovať a tiež sledovať vašu interakciu s našou webovou stránkou. Aby sme však zaistili čo najlepšiu používateľskú skúsenosť, povoľte konkrétne cookies v Nastaveniach a kliknite na Prijať.

Cookies
ENERGY MANIFEST Fórum 2022
SK

Batériový ekosystém

Batérie ako strategická konkurenčná výhoda

Hodnota trhu s batériami podľa odhadov odborníkov bude od roku 2025 predstavovať 250 miliárd eur a bude rýchlo rásť. Batérie budú nenahraditeľným tovarom pre každú ekonomiku a ich výroba v Európe je nevyhnutná na pokrytie enormne rastúceho dopytu a zníženie závislosti od mimoeurópskej produkcie.

Dopyt samotnej Európskej únie si podľa konzervatívneho odhadu vyžiada zriadiť v Európe najmenej 20 „gigatovární“, čiže zariadení na výrobu batériových článkov vo veľkom rozsahu. Rozsah a rýchlosť potrebnej investície si na riešenie tejto priemyselnej výzvy vyžadujú kombinované úsilie. Európska únia si nemôže dovoliť závislosť od ázijských trhov, ktoré už pochopili kľúčový význam tejto komodity.

Batérie budú jedným z kľúčových prvkov umožňujúcich prechod na uhlíkovú neutralitu, stabilizáciu enormne sa rozvíjajúcej elektrickej siete a rozvíjanie čistej mobility. Odhaduje sa, že pre elimináciu závislosti od ázijských trhov bude v Európe potrebné vybudovať 20 až 30 veľkých závodov na výrobu batériových článkov a výrazne posilniť ich súvisiaci ekosystém.

Európsky podiel na celosvetovej výrobe batériových článkov sú iba 3 percentá, zatiaľ čo podiel Ázie 85 percent. Do roku 2028 sa predpokladá nárast európskeho podielu na svetovej výrobe batériových článkov na 7 až 23 percent.

Ak sa nebudú realizovať opatrenia na podporu výroby batérií, existuje riziko, že Európa sa stane závislou od dovozu batériových článkov a surovín potrebných na ich výrobu. Už v roku 2030 môže byť dopyt po lítiu, kobalte a prírodnom grafite výrazne vyšší než v roku 2015.

Čína s dominantným postavením v produkcii batérií na svetovom trhu má celkovú kapacitu na výrobu batérií trikrát vyššiu ako zvyšok sveta. Dominanciu v dodávateľskom reťazci potvrdzuje aj enormný výskyt zariadení na spracovanie surovín potrebných na výrobu batérií, pričom do konca roka 2020 plánuje Čína vybudovať sieť 500-tisíc nabíjacích staníc pre elektromobily.

USA a Európa zaostávajú v spracovaní surovín na výrobu batérií. V roku 2018 predstavoval podiel USA na celosvetovej výrobe batériových článkov 10 percent a do roku 2023 sa odhaduje nárast produkcie na 13 percent. V súčasnosti USA kontrolujú približne 13 percent globálnej kapacity na výrobu lítiových článkov. Rast v produkcii sa neočakáva, pretože Čína má dominantné postavenie na trhu so surovinami potrebnými na výrobu batérií.