Súhlas s cookies

Táto webová stránka používa cookies, ktoré pomáhajú webovej stránke fungovať a tiež sledovať vašu interakciu s našou webovou stránkou. Aby sme však zaistili čo najlepšiu používateľskú skúsenosť, povoľte konkrétne cookies v Nastaveniach a kliknite na Prijať.

Cookies
ENERGY MANIFEST Fórum 2022
SK

Batériový ekosystém

Európska batériová aliancia

Kooperatívna platforma Európska batériová aliancia vznikla v októbri 2017 a združuje Európsku komisiu, zainteresované štáty EÚ, Európsku investičnú banku a vyše 260 účastníkov z priemyslu a inovácií. Cieľom je vytvoriť v Európe konkurencieschopný, inovatívny a udržateľný hodnotový reťazec na vývoj a produkciu batériových článkov.

V máji 2018 bol prijatý Strategický akčný plán pre batérie a priemyselné investície v oblasti materiálov pre batérie a batériových článkov. Podpredseda Európskej komisie pre energetickú úniu Maroš Šefčovič  pri prijatí plánu vyhlásil: „Budujeme celý konkurencieschopný hodnotový reťazec v Európe, ktorého ústredným bodom je udržateľná výroba batérií.“

Výroba batérií je pre Európu strategickým imperatívom, pokiaľ ide o prechod na čistú energiu, modernizáciu a konkurencieschopnosť jej priemyslu vrátane automobilového. Zároveň sa posilní zamestnanosť a rast, stimuluje sa výskum a inovácie a európsky priemysel sa pripraví na plnenie záväzkov v oblasti klímy, ktoré stanovila EÚ na zvládnutie zmeny klímy aj v kontexte Parížskej dohody.

Strategický akčný plán pre batérie sa týka všetkých činností, ktoré môžu pomôcť členským štátom, regiónom a európskemu priemyslu vypracovať konkurencieschopné, inovatívne a udržateľné projekty na výrobu batérií v EÚ.

Zahŕňa opatrenia týkajúce sa prístupu k surovinám, výskumu a inovácií, zručností a regulačného rámca, ktorými sa zabezpečí, aby batérie uvedené na trh boli nielen konkurencieschopné, kvalitné a bezpečné, ale aj udržateľné a recyklovateľné. Tento prístup podporí výrobu a používanie vysokovýkonných batérií a stanoví štandardy udržateľnosti v celom hodnotovom reťazci.

Od roku 2018 Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) InnoEnergy vytvoril sieť približne 260 aktérov v inováciách a priemysle  zo všetkých segmentov hodnotového reťazca batérií. Spolu sa zaviazali investovať do opatrení a projektov, ktoré zahŕňajú výrobu článkov, druhotné využitie batérií, environmentálnu značku, zníženie uhlíkovej stopy pri výrobe, stredisko výmeny informácií o recyklácii batérií, prenos elektrickej energie z vozidla do siete (vehicle-to-grid) a posilnenú spoluprácu medzi univerzitami a podnikmi s cieľom vytvoriť programy vzdelávania a odbornej prípravy.

V ostatných rokoch v každej krajine EÚ vznikajú súkromné alebo štátne klastre a združenia na podporu myšlienky a rozvoja európskeho batériového ekosystému.

Viac informácii: www.eba250.com