Súhlas s cookies

Táto webová stránka používa cookies, ktoré pomáhajú webovej stránke fungovať a tiež sledovať vašu interakciu s našou webovou stránkou. Aby sme však zaistili čo najlepšiu používateľskú skúsenosť, povoľte konkrétne cookies v Nastaveniach a kliknite na Prijať.

Cookies
ENERGY MANIFEST Fórum 2022
SK

Activity

Recent topics of battery accumulation in Slovakia

Bratislava, February 28, 2024
On February 27th .2024 the partner Czech association AKU-BAT CZ organized with Slovak representatives of the battery industry an interesting podcast on the current topics of battery accumulation in Slovakia. Marian Smik, member of the board of the Slovak Battery Alliance and Managing Director of GreenBat, s.r.o. and Radoslav Štompf, Chairman of the Board and CEO of Fuergy discuss in the podcast:  https://www.youtube.com/watch?v=aaZFMkxhVhY

IIn the podcast you will find information on the current status and data on completed and upcoming installations of large battery storage facilities, current issues in their operation and various interesting information that suppliers and operators of battery storage facilities have to deal with.