Súhlas s cookies

Táto webová stránka používa cookies, ktoré pomáhajú webovej stránke fungovať a tiež sledovať vašu interakciu s našou webovou stránkou. Aby sme však zaistili čo najlepšiu používateľskú skúsenosť, povoľte konkrétne cookies v Nastaveniach a kliknite na Prijať.

Cookies
ENERGY MANIFEST Fórum 2022
EN

Zakladajúci členovia

Technická univerzita v Košiciach

Technická univerzita v Košiciach je poprednou technickou inštitúciou na Slovensku so silným prepojením na významných priemyselných hráčov v regióne pokrývajúcich témy od materiálovej vedy, cez pokročilú výrobu, vývoj IT, až po otázky bezpečnosti a recyklácie, čím zastrešuje celý životný cyklus energie.

Univerzitní odborníci sa podieľajú na konzultáciách a expertízach pri analýze porúch a havárií a ostatných požiadavkách priemyselných partnerov v oblasti energetických systémov.

Univerzita prostredníctvom vedeckého parku Technicom zabezpečuje prenos inteligentných nápadov a poznatkov z laboratórií do praxe, pričom napĺňa environmentálne aspekty a otázky bezpečnosti. V rámci vedeckého konzorcia Promatech - centra pre pokročilé materiály a technológie pri Slovenskej akadémii vied má prístup k obrovskej vedeckej infraštruktúre, ktorá umožňuje vysokokvalitné analytické riešenie problémov súvisiacich s energiou.