Súhlas s cookies

Táto webová stránka používa cookies, ktoré pomáhajú webovej stránke fungovať a tiež sledovať vašu interakciu s našou webovou stránkou. Aby sme však zaistili čo najlepšiu používateľskú skúsenosť, povoľte konkrétne cookies v Nastaveniach a kliknite na Prijať.

Cookies
ENERGY MANIFEST Fórum 2022
EN

Zakladajúci členovia

A.En. Slovensko, s. r. o.

A.En. Slovensko s.r.o. je súčasťou skupiny AEN Group, ktorá pôsobí prevažne v oblasti energetiky. Už takmer 18 rokov je spoločnosť stabilným výrobcom a dodávateľom elektrickej energie.

Dnes patrí do AEN Group spolu viac ako 11 spoločností, ktoré sú aktívne prevažne v segmentoch výroby elektrickej energie, obchodu s elektrickou energiou, plynárenstve ako aj v teplárenstve. Portfólio spoločnosti tvoria okrem štandardných energetických zdrojov aj obnoviteľné zdroje energie, ako sú vodné, fotovoltické či bioplynové elektrárne. V rámci batériových systémov si kladie spoločnosť za cieľ rozvíjať tento segment a hľadať nové riešenia, inovatívne produkty či služby aplikovateľné na európske, ale aj iné trhy. Batériové riešenia dokážu zlepšovať kvalitu a stabilitu energetických sústav a pomáhať lepšej integrácií nových obnoviteľných zdrojov energie.